baner
  

Ubezpieczenie autocasco, które w pełni wpisuje się w Twoje potrzeby

UWAGA: Klientom, którzy zawrą w naszej agencji nową polisę ubezpieczenia samochodu (w zakresie OC i AC) zwrócimy 7.5% wartości składki (na kartę prepaid)! Promocja dotyczy wyłącznie samochodów zarejestrowanych w Katowicach.

Ubezpieczenie autocasco w TUiR WARTA S.A. występuje w dwóch wariantach: Autocasco Standard (sprawdź OWU) i Autocasco Komfort (sprawdź OWU). Pierwszy z nich jest zalecany dla użytkowników starszych samochodów, drugi - dla właścicieli nowych pojazdów.

Pełna chrona ubezpieczeniowa 

Ubezpieczenie autocasco (zarówno w wariancie Komfort, jak Standard) działa według formuły all-risk. Formuła ta jest znacznym uproszczeniem dla ubezpieczonego. W praktyce oznacza przyjęcie zasady, że ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie możliwe zdarzenia losowe, z wyłączeniem tych, które są wyraźnie określone w polisie. Przykładem, jest szkoda spowodowana przez kierującego w stanie nietrzeźwości, lub po użyciu narkotyków, która nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową. 

Utrzymanie wartości fakturowej jako sumy ubezpieczenia przez 3 lata (tzw klauzula GSU 3 lata)

W autocasco w wyższym wariancie (tj. Komfort), jako sumę ubezpieczenia nowego samochodu przyjmuje się wartość, która pojawia się na fakturze. Taka sama suma ubezpieczenia pojawia się następnie w drugim i trzecim roku (przy kontynuacji ubezpieczenia). Oznacza to, że w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży, dostaniesz tyle ile kosztował samochód, pomimo tego, że wartość samochodu z miesiąca na miesiąc maleje. W przypadku wybrania ubezpieczenia z tą klauzulą, nie ma również konieczności dokupywania ubezpieczenia GAP, jeżeli pojazd jest finansowany przez leasing operacyjny (chyba, że okres finansowania jest dłuższy niż 3 lata). Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection), oferowane przez większość leasingodawców, chroni przed ewentualną luką, jaka w razie szkody może pojawić się pomiędzy odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń - z jednej strony i zobowiązaniami w stosunku do leasingodawcy - z drugiej.  

Assistance 

W autocasco w wyższym wariancie (Komfort) w cenie jest już assistance w wariancie "złotym". Za niewielką dopłatą, można poszerzyć zakres tego assistance do wariantu złoty + lub do wariantu platynowego. Assistance - w zależności od wariantu), umożliwia przede wszystkim:

 • holowanie (zarówno w kraju, jak zagranicą) w przypadku awarii, braku paliwa, czy wypadku (limit kilometrów holowania jest uzależniony od wariantu assistance);
 • próba usprawnienia pojazdu w razie wypadku awarii (w tym również wymiana przepalonej żarówki), przedziurawienia opony, lub innych zdarzeń losowych (w wariancie złotym próba usprawnienia pojazdu przysługuje jeżeli do zdarzenia doszło w odległości większej jak 25 km od miejsca zamieszkania);
 • wynajem pojazdu zastępczego po wypadku, kradzieży lub awarii (limit dni wynajmu jest uzależniony od wariantu assistance);
 • zakwaterowanie w razie wypadku, kradzieży lub awarii auta w podróży;
 • pomoc tłumacza w razie wypadku, awarii lub kradzieży auta;
 • usługa concierge (osobistego asystenta);
 • organizacja wymiany opon, mycia auta;
 • usługa "night-driver" 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zestawieniem zakresów poszczególnych wariantów assistance.

Warta opony - dla tych, którzy nie lubią samodzielnie zmieniać koła w razie przedziurawienia opony

Assistance w wariancie złotym warto poszerzyć o ubezpieczenie Warta opony. Ubezpieczenie to, za niewielką dopłatą 9 zł rocznie, obejmuje organizację wymiany koła, w którym została uszkodzona opona (na sprawne koło zapasowe będące na wyposażeniu pojazdu). Jeżeli okaże się, że wymiana koła (kół) nie będzie możliwa na miejscu zdarzenia, ubezpieczenie Warta opony zapewni holowanie pojazdu do najbliższego serwisu. Ubezpieczenie Warta opony działa tylko na terenie Polski.

Naprawa w autoryzowanych stacjach obsługi - odszkodowanie wyliczane wg cen oryginalnych części


W standardowych umowach, przy wyliczaniu odszkodowania po szkodzie częściowej, z reguły pomniejsza się wartość części o określony procent z tytułu ich zużycia w użytkowanym pojeździe, a koszty naprawy są liczone według stawek niezależnych warsztatów. W rezultacie, otrzymane odszkodowanie nie pozwoli zarówno na zakup oryginalnych części z logo producenta (a jedynie na zakup zamienników), jak i na naprawdę w autoryzowanej stacji obsługi. Z kolei, w autocasco w wyższym wariancie (Komfort) odszkodowanie pokryje zarówno zakup części oryginalnych z logo producenta, jak i pozwoli na zrealizowanie naprawy w autoryzowanej stacji. W autocasco w niższym wariancie (Standard), istnieje możliwość poszerzenia polisy o tzw. odstąpienie od pomniejszania wartości części.

Bez udziałów własnych w szkodzie

W ramach standardowych umów Klienci często są obligowani do ponoszenia części kosztów związanych z likwidacją szkody (tzw. udział własny Klienta w szkodzie). W autocasco w wyższym wariancie (Komfort) Klient otrzymuje pełne odszkodowanie - bez potrąceń. Z kolei, w autocasco w niższym wariancie (Standard) istnieje możliwość wykupienia za dodatkową składką udziału własnego (który wynosi 10%).

Warto kontynuować ubezpieczenie AC

Przy odnowieniu AC w TUiR WARTA S.A. Klienci korzystają z pakietu lojalnościowego, który obejmuje:
 • ochronę zniżek AC po jednej szkodzie - bez limitu wartości szkody;
 • podwojenie sumy ubezpieczenia NNW za tę samą składkę;
 • prolongatę terminu płatności składki;
 • odstąpienie od wymogu przekazywania dowodu rejestracyjnego w przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu;
 • objęcie odpowiedzialnością szkód AC także w przypadku braku aktualnych badań technicznych pojazdu.