baner
  

Ubezpieczenie OC prywatne z sumą do 1 miliona złotych

Ubezpieczenie OC prywatne daje pełną ochronę w sytuacji, w której ubezpieczony (lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym) wyrządzą szkodę osobie trzeciej i w myśl przepisów prawa będą zobligowani do jej naprawienia. Ochroną ubezpieczeniową są objęte zarówno szkody wyrządzone w związku z podejmowanymi w życiu prywatnym czynnościami (takimi np jak jazda na rowerze, uprawianie sportu), jak również szkody wyrządzone w związku z posiadanym mieniem.

Przykładami zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową są:

  • zalanie sąsiada;
  • potrącenie pieszego podczas jazdy na rowerze;
  • uszkodzenie samochodu podczas jazdy na rowerze; 
  • wybicie szyby (lub inne zniszczenia) przez dzieci grające w piłkę;
  • spowodowanie urazów innych osób podczas uprawiania sportów (np jazdy na nartach, czy gry w koszykówkę);
  • stłuczenie (zniszczenie) przedmiotów podczas wizyty w sklepie; 
  • złamanie nogi przez przechodnia na nieodśnieżonej posesji (istotne dla właścicieli domów);
  • szkody wyrządzone przez zwięrzęta domowe (z wyjątkiem zwięrząt utrzymywanych w celach zarobkowych);
  • szkody wyrządzone w mieniu w związku z prowadzoną budową (np osunięcie się cegieł składowanych na posesji ubezpieczonego w związku z budową i uszkodzenie w konsekwencji samochodu sąsiada).

Ubezpieczenie to może zostać wykupione indywidualnie, lub w związku z wykupieniem ubezpieczenia nieruchomości.

Ochrona dla najemców mieszkania

W ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym można wykupić opcję ubezpieczenia dla najemców. Ubezpieczenie to pokrywa ewentualne szkody, jakie z winy najemcy powstaną w wynajmowanym mieszkaniu - zarówno w samej nieruchomości, jak i w ruchomościach.

Elastycznie dobrany zakres terytorialny

W zależności od potrzeb Klienta, ubezpieczenie może obowiązywać na terenie Polski, może obejmować zagranicę (bez USA i Kanady) i może dodatkowo być poszerzone o USA i Kanadę.