baner
  

Dom Komfort Plus - więcej niż tradycyjne ubezpieczenie mieszkania


UWAGA: Dla Klientów, którzy zawrą w naszej agencji nową polisę ubezpieczenia mieszkania (domu) ze składką wynoszącą co najmniej 300 zł / rok mamy przygotowany prezent - kartę OpenCard, ważną przez 12 miesięcy, uprawniającą nawet do 50% zniżki w wybranych restauracjach. Pełna lista katowickich restauracji i rabaty, jakie w nich przysługują, jest na stronie opencard.pl. Cena takiej karty to 199 zł!

Ubezpieczenie mieszkania (domu) występuje w dwóch wariantach - Warta Dom Komfort Plus (sprawdź OWU) i Warta Dom Plus (sprawdź OWU). Wyższy wariant jest szczególnie zalecany właścicielom domów jednorodzinnych.

Przedmiotem ubezpieczenia może być lokal mieszkalny, dom jednorodzinny, dom letniskowy, garaż, ruchomości domowe, ogrodzenie, obiekty małej infrastruktury (np baseny, korty tenisowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, altany, posągi, huśtawki, oświetlenie posesji, pomieszczenia na śmieci, parasole ogrodowe, meble), stałe elementy ogrodzenia (takie jak bramy, furtki, elementy instalacji domofonowej, siłowniki i napędy bram). Warto pamiętać, że przedmiotem ubezpieczenia mogą również być zwierzęta domowe (np psy, czy koty rasowe).

Ubezpieczenie może być dodatkowo poszerzone o ubezpieczenie roślinności ogrodowej, torebki, bagażu, czy też nagrobków.

Szeroka ochrona wg formuły all risk

Ubezpieczenie w wyższym wariancie (tj. Warta Dom Komfort Plus) jest oparte na unikatowej formule all risk. Formuła ta oznacza w praktyce, że ubezpieczenie - co do zasady - obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Ubezpieczenie oparte o tę formułę jest dedykowane tym spośród wszystkich Klientów, którzy nie chcą szczegółowo analizować katalogu zdarzeń objętych ochroną, siegając tylko do katalogu wyłączeń (w przypadku ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, należy zapoznać się zarówno z listą zdarzeń, które są objęte ochroną, jak również z listą wyłączeń - dopiero wówczas ubezpieczony uzyskuje wyobrażenie o zakresie ochrony).

Zabezpieczenie na wypadek burzy

Ubezpieczenie w obydwu wariantach (tj. Warta Dom Komfort Plus i Warta Dom Plus) w ramach standardowej umowy obejmuje kompleksową ochronę na wypadek uderzenia pioruna. Ochroną jest objęte nie tylko bezpośrednie zniszczenie mienia w wyniku działania pioruna, ale również zniszczenie sprzętu elektronicznego w wyniku przepięcia.

Szerokie Assistance dodawane bezpłatnie do ubezpieczenia

Do ubezpieczenia Warta Dom Komfort Plus dodawane jest bezpłatnie assistance Komfort Plus (do ubezpieczenia Warta Dom Plus dodawany jest pakiet Assistance Plus, który ma nieco węższy zakres). Assistance Komfort Plus gwarantuje, m.in.:
  • pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem - w razie nieszczęśliwego wypadku, czy nagłego zachorowania, WARTA pokryje koszt wizyty lekarskiej, pielęgniarskiej, czy transportu medycznego;
  • infolinia medyczna - przez całą dobę będziesz mógł porozmawiać z lekarzem;
  • pomoc w razie hospitalizacji - w razie nieszczęśliwego wypadku, czy nagłego zachorowania WARTA zapewni opiekę nad dziećmi do 16 roku życia, nad osobami niesamodzielnymi oraz nad zwięrzętami domowymi;
  • pomoc ślusarza w razie zacięcia się zamku, uszkodzenia zamku, lub zgubienia kluczy do mieszkania;
  • pomoc interwencyjna - jeżeli dojdzie do pęknięcia rury, możesz liczyć na pomoc hydraulika. Jeżeli zostanie zbita szyba - na pomoc szklarza. Na liście specjalistów, z których wsparcia możesz korzystać, znajduje się również technik urządzeń grzewczych i elektryk;
  • pomoc serwisowa - WARTA pokrywa koszt naprawy sprzętu RTV, AGD i komputerów osobistych (PC), pod warunkiem, że nie ma więcej niż 6 lat;
  • osobisty opiekun - pomoc m.in. w rezerwacji biletów, dostawy kwiatów;
  • wsparcie w razie szkody (np pożaru, czy zalania) - polegające m.in. na zorganizowaniu i opłaceniu dozoru mienia, transportu ocalałego mienia, transportu ubezpieczonego, czy zakwaterowania ubezpieczonego w hotelu, w sytuacji, kiedy mieszkanie/dom jednorodzinny nie nadaje się do dalszego mieszkania.

Ubezpieczenie torebki

Ubezpieczenie Warta Dom Plus i Warta Komfort Plus można dodatkowo poszerzyć o ubezpieczenie Torebka. Ubezpieczenie to - za niewielką dodatkową składką - pozwala na zwrot kosztów  odkupienia rzeczy, które zostały skradzione wraz z torebką, takich jak laptop, aparat fotograficzny, telefon, okulary, czy zegarek. Pozwala również na pokrycie kosztów wymiany zamków (w mieszkaniu, samochodzie) i kosztów wyrobienia nowych dokumentów. Ubezpieczony może również liczyć na zwrot utraconej gotówki i wypłat z kart kredytowych oraz na zwrot kosztów naprawy przedmiotów uszkodzonych podczas próby rabunku (np uszkodzonej torebki). Co istotne, ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników.

Ubezpieczenie bagażu

Dla tych, którzy dużo podróżują polecamy poszerzenie ubezpieczenia Warta Dom Komfort Plus o ubezpieczenie bagażu. Ubezpieczenie to obejmuje wszystkie elementy bagażu (zatem również np laptop, aparat fotograficzny, kamerę, przedmioty codziennego użytku, czy sprzęt sportowy) od takich zdarzeń jak kradzież bagażu z pokoju hotelowego, czy wynajmowanej kwatery, zniszczenie bagażu podczas podróży, czy zaginięcie bagażu.
 
Pomoc w szacowaniu wartości ruchomości

Odszkodowanie za zniszczone mienie jest liczone wg kosztów zakupu nowych przedmiotów. Istotny jest wiek nieruchości i ruchomości: gwarancja wypłaty odszkodowania wg kosztów zakupu nowych rzeczy dotyczy sytuacji, w której dom (garaż, inny budynek) nie jest starszy niż 50 lat (w niższym wariancie ubezpieczenia Dom Plus jest to 30 lat). Jeżeli chodzi o instalacje, urządzenia techniczne, ogrodzenia i stałe elementy - w wyższym wariancie ubezpieczenia (tj. Warta Dom Komfort Plus) nie ma limitu wieku. Z kolei, w niższym wariancie, tj Dom Plus, odszkodowanie liczone wg kosztów zakupu nowych rzeczy przysługuje jeżeli instalacje, urządzenia techniczne, ogrodzenia i stałe elementy nie były  starsze niż 10 lat. Za opłacenieniem dodatkowej składki można jednak znieść ten limit. Podobnie jest w przypadki ruchomości (tj. mębli, sprzętu RTV, AGD) - w wyższym wariancie ubezpieczenia (tj. Warta Dom Komfort Plus) nie ma limitu wieku, natomiast w niższym wariancie limit wynosi 5 lat (również może być zniesiony za opłaceniem dodatkowej składki).

Przed wykupieniem ubezpieczenia warto sprawadzić, ile są warte ubezpieczane ruchomości.  Klienci WARTY mogą w tym celu skorzystać ze specjalnej aplikacji WartoMIERZ.

Ochrona również w trakcie budowy

Ubezpieczenie może również chronić dom lub mieszkanie w trakcie budowy. Ubezpieczeniem można objąć stałe elementy, które zostały już zamontowane w ubezpieczanej nieruchomości (takie np jak okna, kaloryfery, podłogi, gładzie itp.), ale również materiały budowlane zlokalizowane na terenie nieruchomości (w przypadku domu jednorodzinnego). Ubezpieczenie to jest kierowane zarówno dla tych, którzy chcą objąć ochroną nieruchomość jeszcze na etapie jej powstawania, ale również dla tych, którzy są do tego zobligowani (np przez Bank).

Pokrycie kosztów poszukiwania awarii

Pojawienie się awarii (np pękniej rury, czy spięcia instalacji elektrycznej) nierzadko powoduje konieczność np kucia ścian, czy podłogi w celu poszukiwania przyczyny awarii. W ramach ubezpieczenia nieruchomości pokrywane sa również koszty naprawy zniszczeń, jakie powstały podczas poszukiwania źródła awarii.

Wysokie zniżki dla ostrożnych Klientów

Tym spośród wszystkich Klientów, którzy szczególnie dbają o swoje mienie, WARTA oferuje atrakcyjne zniżki. Zniżki są przewidziane za alarm z monitoringiem, drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem, za dodatkowe zabezpieczenie okien (np kraty, czy szyby przeciwwłamaniowe). Z dodatkowych zniżek mogą również korzystać mieszkańcy budynków wielorodzinnych, lub osiedli domków jednorodzinnych, z całodobowym dozorem.